noordaa

 

 

 

 

 

 

De echte Noord Aa is het Staatsbosbeheer reservaat ten NW van Zoetermeer. De Plas is in de wintermaanden vaak goed voor grotere aantallen Smienten en Kuifeenden. In de drassige delen, foerageren in de trektijd en winter regelmatig Grote Zilverreigers en ook wel Lepelaars. Door op te kaart te klikken kunt u zien wat er hier is waargenomen.