recreatiegebiednoordaa

 

 

 

 

Het Recreatiegebied Noord Aa is het park ten Noorden van de Zoetermeerse Plas. In het populierenbos bij het meest oostelijke parkeerterrein hebben jarenlang Blauwe Reigers gebroed. Verder kunnen in dit gebied Ransuil, Bosuil en Groene Specht tot broeden komen. In de wintermaanden hebben soms Ransuilen een vaste rustplaats in het gebied. Door op de kaart te klikken komt u bij de waarnemingen van dit gebied.