zoetermeerseplas

 

 

 

 

De Zoetermeerse Plas is de grote plas ten Noorden van Zoetermeer. In de wintermaanden kan na een periode met strenge vorst, de plas helemaal vol liggen, met ganzen, zwanen, futen en eenden, waaronder met name ruim 10000 smienten. In de winter kan het de moeite lonen om de plas goed af te speuren. Hier zeldzame soorten als Roodkeelduiker, Kleine Alk, Drieteenmeeuw, Zwarte Zeeeend, Grote Zeeeend, Roodhalsfuut, Kuifduiker, zijn hier waargenomen. In het voorjaar en de zomer zijn met name de oeverlanden de moeite waard. Aan het begin van deze eeuw broedden er nog Grote Karekieten bij de plas, maar natuurlijk zijn er ook de meer algemene soorten als Blauwborst, Bosrietzanger, Kleine Karekiet en Rietzanger die hier gezien kunnen worden. Klik op de kaart voor meer informatie.