westerpark

 

 

 

 

Het Westerpark is het grote park ten Westen van Zoetermeer. Een heerlijk park om door te dwalen en door het grote oppervlakte en de waterpartijen is er genoeg te zien. In het park kunnen Ransuil, Bosuil, Buizerd, Sperwer en Boomvalk broeden. Ook de Groene Specht en Grote Bonte Specht broeden in het park. De Grauwe gans broedde als eerste bij Zoetermeer in het Westerpark. De natuurtuin is in de winter gesloten. Het is het soortenrijkste gebied binnen het park. In sommige jaren komt hier de Zomertortel tot broeden. Klik op de kaart voor meer informatie over het park.