prielenbos

 

 

 

 

 

 

Het Prielenbos is het natuurbos in het uiterste Noorden van de gemeente Zoetermeer. Dit is tevens een van de vogelrijkste gebieden in de gemeente. In het bos kan de natuur zijn gang gaan. Schaarse broedvogels als Bruine Kiekendief, Bosuil, Ransuil, Boomvalk, Sperwer, Buizerd, Dodaars, Groene Specht en Snor zijn in het gebied als broedvogel aangetroffen. In de nazomer wordt regelmatig de IJsvogel vanuit de observatiehut waargenomen. Door op de kaart te klikken kunt u naar waarnemingen uit dit gebied zoeken.