broekwegkade

 

 

 

 

 

 

De broekwegkade is het broekbos, moeraszone tussen de Meerpolder en de Zoetermeerseplas. Dit kleine gebiedje is goed voor soorten als Groene Specht, Koekoek, Grote Bonte Specht, Ransuil, Tjiftjaf, Fitis, Kleine Karekiet en Rietgors. Door op de kaart te klikken kunnen de waarnemingen ingevoerd op waarneming.nl bekeken worden.