geerpolder

 

 

 

 

De Geer- en Kleine Blankaartpolder is de polder ten Noordwesten van de Zoetermeerse Plas. In de polder wordt voor een deel aan agrarisch natuurbeheer gedaan. Ondanks dat verliest de polder zijn waarde als echt weidevogelgebied. In de winter is de polder een belangrijk foerageergebied voor ganzen en eenden. De Ooievaar die bij het Geertje broedt, maar ook het paar dat langs de Meerpolderdijk een broedpoging doet, wordt regelmatig foeragerend in de polder gezien. Klik op de kaart voor meer gegevens.