polderdenoordplaswest

 

 

 

 

Polder de Noordplas - West is de polder direct ten Noorden van het dorp Benthuizen. Vanuit het dorp gaat er een fietspad (het Molenslootpad), dwars door de polder naar Gelderswoude. Dit fietspad is in de zomer en het voorjaar goed voor Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Kievit, Patrijs en Bruine Kiekendief. Ook de Engelse Gele Kwikstaart en de Kwartel komen hier soms voor. Klik op de kaart om bij waarneming.nl te kijken welke waarnemingen er op waarneming.nl zijn ingevoerd.