benthuizerplas

 

 

 

 

 

De Benthuizerplas is de natuurontwikkelingsplas tussen Benthuizen en de woonwijk Noordhove. De plas is in overleg met de vogelwerkgroep Zoetermeer ingericht. Het beheer dat met de vogelwerkgroep is afgesproken, zorgt ervoor dat de eilanden niet dichtgroeien. Hierdoor is één van de grootste broedkolonies van de Kokmeeuw ontstaan, maar ook broeden er nog steeds enkele paren van de Visdief. Ook is de Grauwe Gans hier een succesvolle broedvogel. In de winter verblijft de Roerdomp in het riet, terwijl er in deze plas honderden Kuifeenden overwinteren. Door op de kaart te klikken, kunnen de bij waarneming.nl ingevoerde waarnemingen opgevraagd worden.