drooggemaaktegrotepolder

 

 

 

 

 

De Drooggemaakte Grote Polder bij Stompwijk, grenst aan de Meerpolder en het Buytenpark. Dit is één van de meest vogelrijke polders bij Zoetermeer. In het najaar foerageren er steevast meerdere Grote Zilverreigers in de polder. Verder worden er regelmatig jagende Slechtvalken in het gebied aangetroffen. 100-den Goudplevieren en Wulpen kunnen er in het najaar in het gebied verblijven. In het voorjaar geldt het gebied nog steeds als één van de bolwerken voor de Grutto in de omgeving van Zoetermeer. Ook broeden er nog steeds enkele Veldleeuweriken in de polder. Klik op de kaart voor een overzicht van de waarnemingen die in dit gebied zijn verricht.