De Vogelwerkgroep Zoetermeer is:

Een gezellige vereniging voor jong en oud.
Houdt zich bezig met vogels in de vrije natuur.

De vereniging heeft ten doel:

  • het behoud en de verbetering van de vogelstand in Zoetermeer en omstreken;
  • het vergroten van de belangstelling voor- en de kennis der natuur.

De vereniging doet dit door:

- het organiseren van excursies en thema-avonden.

- het doen van vogeltellingen zoals broedvogelinventarisaties, monitoring en trekvogeltellingen.

- het adviseren van derden m.b.t. vogelbescherming en vogelstand .

- het verrichten van werkzaamheden zoals beheer en onderhoud van nestkasten, het jaarlijks prepareren van    twee broedkolonies van de oeverzwaluw, onderhouden van een broedkolonie visdieven, etc. 

- het ondersteunen van speciale projecten gericht op bescherming van vogels en behoud en ontwikkeling van   leefgebieden. 

- de verzorging van een vogelcursus.

- het geven van lessen op basisscholen.

Meer weten? Surf ook eens naar onze activiteitenpagina en de agenda.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging is voor de duur van een kalenderjaar en kost:

personen t/m 15 jaar € 7.50
vanaf 16 jaar € 15.00
gezinslidmaatschap € 25.00

Bij een gezinslidmaatschap zijn alle leden van het gezin automatisch lid. U kunt u via de website als lid aanmelden. Met uw lidmaatschap steunt u onze activiteiten en kunt u naar behoefte zelf ook mee doen aan de activiteiten. Via deze link komt u bij informatie hoe u lid kunt worden.

Het banknummer van de vereniging is NL06 INGB 0005883932.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27197049

Bestuur
Het bestuur van de vogelwerkgroep Zoetermeer bestaat momenteel uit 4 leden. Verder is er in Zoetermeer een stadsvogeladviseur actief en heeft de vogelwerkgroep drie werkgroepen.

De werkgroepen worden onder auspicien van het nieuwe bestuur onder de loep genomen en binnenkort uitgebreid!

 

 

  Bestuur
Leon van den Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hans Peters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Joep Hofmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wouter Parent Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vacant Commissies
 

Werkgroepen

Fanny Fekkes Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marcel van der Tol Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marcel van der Tol

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jane Strous Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jos Raadschelders

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.