De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst werd dit keer op 13 januari 2011 gehouden in kinderboerderij De Weidemolen. De boerderij ligt wat afgelegen en is voor mensen die met het openbaar vervoer moeten reizen moeilijk te bereiken, maar de ruimte is in ieder geval een stuk sfeervoller dan het wijkgebouw in Meerzicht.

Net als vorig jaar was de bijeenkomst in samenwerking met het IVN en op het laatste moment voegde het KNVV zich er ook nog aan toe.

De avond was goed georganiseerd. Els en Kees hadden een serie foto's en een cd met filmpjes aangeleverd, die continue vertoond werden, Winfried had natuurcd's meegebracht, Hanneke en Leon zorgden voor het glaswerk, de drankjes en een eiersalade, Corrie en Fanny namen toastjes, salades en servetten mee en Fred van het IVN had koffie/thee, dranken en veel zakken knabbels ingekocht.

Na wat geschuif met tafels stond alles op tijd klaar voor de eerste gasten arriveerden.

Er was een leuke opkomst en het duurde dan ook niet lang of er ontstond een gezellige, geanimeerde sfeer die rond half negen even werd onderbroken voor korte toespraken van de drie voorzitters die refereerden naar het afgelopen en komende jaar.

Ook kwam in de toespraken naar voren dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen de verschillende natuurverenigingen in Zoetermeer. Een voorbeeld van die samenwerking is het onlangs opgezette 2-jaarlijkse overleg met de gemeente over het maaibeleid.

Daarna bleef het nog leuk totdat om half 11 de organisatie het licht uitdeed en de deur van de boerderij achter zich sloot.

Tot volgend jaar,

Fanny Fekkes.