Voor- en achternaam 
man/vrouw 
E mailadres 
Adres en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Geboorte datum 
Welk lidmaatschap?