“Kijk uit, vogelroutes in en rond Zoetermeer” is de veelbetekenende titel van het kleurrijke boekje dat is uitgegeven door de Vogelwerkgroep Zoetermeer ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de club. Donderdag 11 december 2008 heeft wethouder van o.m. Natuur en Milieu Frank Speel het boekje in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Winfried van Meerendonk.

In de uitgave krijgt de lezer een goed beeld van de vogelrijkdom in en om Zoetermeer. Het beschrijft op laagdrempelige wijze Vijf wandel- en fietsroutes. Iedere route draagt de naam van een prominente vogelsoort van het gebied. De routes zijn uitgeprobeerd door leden van de VWZ die ook de tekst en de foto’s hebben aangeleverd. In de routebeschrijvingen wordt met nummers verwezen naar de bijbehorende teksten over de karakteristieke vogelsoorten in hun biotoop.


Dankzij de financiële steun van Fonds 1818 kunnen belangstellenden voor slechts Euro 2,50 in bezit komen van deze uitgave.

 

Winfried van Meerendonk (voorzitter) en rechts wethouder van Natuur en Milieu, Frank SpeelHet boekje kan ook besteld worden door Euro 4,00 over te maken op giro: NL06 INGB 0005883932 t.n.v. Vogelwerkgroep Zoetermeer o.v.v. uw volledige adres. Het wordt dan opgestuurd.