Snel: link naar broedlocaties van Gierzwaluwen in Zoetermeer

 

Algemeen

Gierzwaluwen (Apodidae) zijn eigenlijk geen zwaluwen zoals de Boerenzwaluw, de Huiszwaluw en de Oeverzwaluw. Zij vormen een aparte groep in de vogelwereld, de familie van de Apodidae. Apodidae betekent letterlijk "zonder poten". Omdat de Gierzwaluw vrijwel nooit op de grond komt en korte nauwelijks voor lopen bruikbare pootjes heeft, heeft de familie deze wetenschappelijke naam gekregen.

gierzwaluw090511 3600

Van deze familie is de Gierzwaluw (Apus apusde enige soort die in ons land broedt. Alle andere Europese soorten zijn in Nederland dwaalgast. Gierzwaluwen broeden overal waar mensen zijn en waar holtes en spleten in stenen gebouwen zijn te vinden. Voordat er stenen gebouwen waren broedden Gierzwaluwen waarschijnlijk in rotswanden. Uiteraard kan dat nog steeds het geval zijn. In het oosten van Europa wordt ook in boomholtes gebroed. In Nederland staat de soort onder druk doordat op steeds meer plaatsen de woningen, waarin zij plachten te broeden, minder toegankelijk gemaakt worden. Er zijn allerlei maatregelen bedacht om broedplaatsen voor Gierzwaluwen te creëren, maar daarmee zijn ze nog niet zomaar uitgevoerd. Zie over de bescherming van Gierzwaluwen ook deze link (webpagina van Vogelbescherming).

Gierzwaluwen leiden een vliegend bestaan. Ze eten uitsluitend insecten, die in de vlucht gevangen worden. Alleen tijdens het broeden vliegen ze niet. Nadat de jongen uit het ei zijn gekomen, worden ze nog enige tijd door de ouders gevoerd. Als ze eenmaal groot genoeg zijn, verlaten de ouders het nest definitief en de jongen hebben dan de keus tussen verhongeren of uitvliegen. De Gierzwaluw is een trekvogel die van medio april tot begin augustus in ons land is om zich voort te planten. Tot in oktober kunnen nog doortrekkende Gierzwaluwen gezien worden.

De Vogelwerkgroep Zoetermeer houdt bij waar Gierzwaluwen broedend worden aangetroffen. Via deze link kunt u zien waar broedende Gierzwaluwen zijn aangetroffen. Dit overzicht hoeft niet compleet te zijn. Bent u op de hoogte van de aanwezigheid van een broedende Gierzwaluw in onze stad, dan horen wij dat graag via en mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.