Beste natuurliefhebbers,

Velen van u genieten van de natuur. Mede door Corona is de natuur belangrijker geworden en zijn wandelpaden, wandelroutes etc. drukbevolkt. Klachten over mensen die het minder nauw nemen met vastgestelde routes en respect voor de natuur nemen daardoor ook toe.

Niet lang geleden werd een Nederlandse wolvenvrouw dodelijk aangereden toen zij - naar uit later onderzoek bleek - werd opgejaagd door mensen. Het is voor de natuur van groot belang dat flora en fauna niet worden verstoord. Zeker voor Oeverzwaluwen geldt dit, aangezien dit zeer gevoelige beesten zijn.

We hanteren als vogelwerkgroep en natuurvereniging de fotografencode, opgesteld door Birdpix.

Respect voor de natuur is de kerndoelstelling. We vragen je om met respect met de natuur en de dieren om te gaan. Kom niet te dicht bij (broed) vogels, blijf op de paden. Niet alles voor het perfecte plaatje. Geef de natuur en de dieren de ruimte die ze verdienen.

 

10 Gouden Regels:

 • Fotografeer dieren en planten alleen in hun natuurlijke leefomgeving.
 • Vang of verontrust geen dieren.
 • Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
 • Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
 • Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
 • Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
 • Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
 • Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
 • Betreed geen verboden terrein.
 • Laat geen afval achter.

DEZE PAGINA IS EEN KOPIE VAN DE PAGINA (VOORBIJE) ACTUALITEITEN EN BEDOELD ALS BIJDRAGE AAN DE GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE VERENIGING.

WORDT REGELMATIG AANGEVULD. HIER KAN LATER UIT GEPUT WORDEN.

NOOIT WISSEN!! 

 

Toevoeging 22 april 2018

Publieksexcursie Buytenpark 14 april 2018

Het Buytenpark toonde zich vanochtend in optima forma. Keurige zang van heggenmus, fitis en groenling liet zich uitbundig horen en parmantig paraderende kauwenpaartjes (man groter dan vrouw en met grotere licht grijze nek) verwelkomden de deelnemers aan de eerste openbare gebiedsexcursie van de Vogelwerkgroep van dit jaar. Een excursieleider was voor de excursie van de trap gegleden en bijna in het ziekenhuis beland, een voormalige excursieleider die daar reuk van kreeg spoedde zich direct met telescoop naar het park. Dank aan Hanneke en spoedig beterschap voor Jane. De excursieleider was iets vergeten, maar dat gemis werd ruimschoots goed gemaakt door de drie telescopen die beschikbaar waren voor de excursiedeelnemers. Hoe we ook probeerden het op een lopen te zetten, er kwam niets van terecht. Zangers langs het fietspad deden ons telkens stoppen. Toch werd het programma vrijwel binnen de gestelde tijd van twee uur afgewerkt zonder hulp van wandelstokken. Sommigen zagen hun eerste blauwborst en waren daar heel blij mee, terwijl anderen hun eerste zomertaling konden bijschrijven op hun levenslijst. Al met al was het een geslaagde en, wat wel gezegd wordt, onderhoudende excursie. Lopend van SnowWorld naar het gruttolandje is heel mooi de overgang van park- naar rietvogels en vogels van het ruigere open landschap te volgen en te horen. Onze zomergasten zijn dezer dagen volop aan het binnendruppelen. Na hun aankomst laten ze zich graag zien, zingend op een braamstruik of omhoog klimmend langs een rietstengel. Over een paar weken is dat voorbij en blijven ze nog wel zingen, maar dan is de partner er en hoeft dat exhibitionistische gedrag niet meer zo nodig. De soortenlijst mag er zijn. Zie verderop. De leukste waarnemingen waren toch wel de eerste sprinkhaanzanger, het paartje baltsende braamsluipers en de vele grutto’s, waaronder enkele IJslandse, die zich in het water van het gruttolandje stonden op te poetsen. De vele kluten, tenminste 30, sliepen, wachtend waarschijnlijk op het zakken van het water om op de droogvallende platen met nestelen te beginnen. Bij de oeverzwaluwwand was geen zwaluw te bespeuren, hoewel er vorige week wel een paar verkenners aan de nestholtes hingen. We liepen over het fietspad en krijgen elk jaar andere opmerkingen van passerende toerfietsers en wielrenners. Vandaag moesten we het doen met: “ze zien een vogel geloof ik”. Scheldpartijen en botsingen bleven uit gelukkig, waarmee maar weer eens is gezegd, dat het Buytenpark er is voor de natuur en voor de recreant die, hoe kortstondig ook, door het park raast zonder veel acht op de natuur te slaan. Andere wereld.

Soorten: fuut, aalscholver, knobbelzwaan, grauwe gans, grote Canadese gans, nijlgans, bergeend, wilde eend, slobeend, krakeend, smient, wintertaling, zomertaling, kuifeend, tafeleend, , waterhoen, meerkoet, houtduif, holenduif, Turkse tortel, tureluur, kluut, scholekster, grutto, IJslandse grutto, kievit, kokmeeuw, fazant, ekster, winterkoningheggenmuskoolmeespimpelmees, merel, roodborsttapuit, blauwborstroodborstrietzangersprinkhaanzangerzwartkopgrasmusbraamsluiperfitistjiftjaf, witte kwikstaart, vink, groenling, zwarte kraai, kauw.

Ik kom op 49 soorten. Het hadden er meer kunnen zijn, als het waterpeil op het Gruttolandje een klein beetje lager was geweest. Aan de blauw gekleurde namen heeft Jos de zang toegevoegd. Om terug te keren naar dit verslag doe je door linksboven op de terugknop te klikken. Dan kun je alles achter elkaar afluisteren.

blborst DSC07919 070408 a       winterkoning DSC08827 070502 1280x960b

Zingende blauwborstman Foto Arno van BH                                                                                    Winterkoninkje Arno van BH

Na afloop werd alles nog even nabesproken, deelden we flyers uit en beantwoordden we vragen over de cursus van 2019 waarvoor de inschrijving nu openstaat.

Arno van Berge Henegouwen

 

Toevoeging 18 maart 2017

Homepage met steltkluutfoto's op Gruttolandje

:Een broedende steltkluut was de onverwachte verschijning dit voorjaar in het Buytenpark. Inmiddels is het enige jong bijna vliegvlug.

steltkluut P6300055 170630 1280x960

steltkluut P6300010 170630 1280x960

 Het jong op 30 juni jl.

 

Vandaag, zaterdag 17 maart, was een bitterkoude ochtend (- 2) maar met 11 vrijwilligers werd de klus binnen 2 uur geklaard.

Leon kwam net op tijd met koffie en koek om ons voor bevriezing te behoeden.

Komende vrijdag verkassen we naar het Buytenpark.

 

 

Toevoeging 19 oktober 2017

Lezing van Arno van Berge Henegouwen over de evolutie van de vogels is vanavond om 20 uur. Plaats: bovenzaal Uiterwaard 21 Meerzicht

31 augustus 2017

Het verslag van de excursie naar de Van Brienenoordbrug in Rotterdam vind je hier.

24 juni 2017

Gezocht: planten met een zwaan in de naam

Zwanenbloemen 

De Zwanenbloem is een hoge, in de zomer bloeiende plant die in ondiep (tot een halve meter) water groeit en die we in Zoetermeer vooral langs de hooggelegen weteringen tegenkomen. De soort is gebaat bij regelmatig schoongemaakte wateren en slootkanten. Blijft dit onderhoud uit, dan schrijdt de verlanding voort en verdwijnt de Zwanenbloem van het toneel.

Weet u deze soort ergens in Zoetermeer te staan? De KNNV wil het graag weten. Stuur je waarnemingen liefst met GPS-coördinaten of straat met huisnummer, naam vn het park, het aantal exemplaren, en de datum van waarneming, zo mogelijk met foto naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


23 juni 2017 

Excursieverslagen

Het verslag van de excursie naar de Biesbosch vind je hier

15 juni 2017

Nieuwe Praatpaal verschenen

Vrijwel tegelijk met het verdwijnen van de echte praatpalen langs onze snelwegen is het eerste nummer van dit jaar van de Praatpaal verschenen. De leden kunnen het voorjaarsnummer een dezer dagen in hun brievenbus vinden.


9 juni 2017

Jonge slechtvalk definitief dood

Zojuist ontvingen we van het intranet van de gemeente een foto van de vermiste jonge slechtvalk. Naar nu blijkt, is zij met Pinksteren gevonden. Het gaat om het grootste jong, een vrouwtje. Het is dezelfde vogel die eerder in Vogelasiel "De Wulp" in Den Haag is opgeknapt en weer is uitgezet op de toren. Het is jammer, dat zij het leven al heeft gelaten. De overleving bij jonge slechtvalken is niet buitengewoon groot. Naar de doodsoorzaak blijft het waarschijnlijk gissen. Onderzoek in een diergeneeskundig laboratorium zou uitsluitsel kunnen geven, maar hoe langer het kadaver ligt, hoe minder kans op een uitkomst.

8 juni 2017

De Praatpaal vernieuwt

Het bestuur heeft besloten om de Praatpaal weer in gedrukte vorm uit te gaan brengen. Voor 2017 staan twee nummers op stapel. Het blad wordt uitgebracht met 16 pagina's en verschijnt in kleur. Het eerste nummer van dit jaar ligt nu bij de drukker. Naar verwachting zal het over twee weken klaar zijn voor verspreiding naar de leden. Het tweede nummer zal ergens in het najaar verschijnen. Met het vernieuwde verenigingsblad willen we meer achtergronden laten zien van de Zoetermeerse vogelwereld. Zo is er in het nummer aandacht voor de oudste geregistreerde vogelwaarneming, geven we aandacht aan luxe optrekjes in het Buytenpark, komt er een IJslandse connectie van Zoetermeer in de Meerpolder voorbij en maken we een uitstapje naar Dordrecht. Er komt ook een door de drukker verzorgde digitale doorbladerbare versie op het web.

De redactie hoopt samen met het bestuur, dat het met plezier gelezen wordt en dat de leden niet zullen aarzelen om bij te gaan dragen. 

 

Toevoeging 9 juli 2017

Laatste praatpaal verdwijnt morgen

De Praatpaal 0002 Bloemen verwelken, schepen vergaan,

maar deze PRAATPAAL blijft altijd bestaan!

 

Jong vrouwtje slechtvalk dood

Zojuist bekend is geworden, dat een van de drie jonge slechtvalkjes dood is. Zie voor iets meer details de pagina ACTUALITEITEN.

Een jonge slechtvalk vermist 

Op het moment (2 juni) worden nog twee jonge slechtvalken gezien bij de stadhuistoren. Een van de twee jonge vrouwtjes met ring AOE is vorige week na een val naar vogelasiel "De Wulp" in Den Haag gebracht. Na een paar dagen revalidatie is zij weer teruggebracht. Daarna is zij niet meer gezien. Het ziet ernaar uit, dat zij niet heeft overleefd.

 

slechtvalk AOE 20170527 134334 klein 

 

Het jonge vrouwtje AOE eerder, vlak voordat zij wordt uitgezet, na te zijn opgeknapt in Vogelasiel De Wulp in Den Haag 

Drieling geboren 

Nadat eerder vorig jaar een legsel mislukte, geven wij nu met blijdschap kennis van de geboorte van een drieling op het stadhuis van Zoetermeer. Twee meisjes en een jongen zijn inmiddels geringd, gewogen, gemeten en gezond bevonden. Ze verblijven nog even in hun geboortekamertje op eenzame hoogte boven de stad. Komende tijd zullen we de jongen nog niet buiten zien spelen. Maar zodra dat wel het geval is, zal er vanaf het stadhuisplein een prachtige roofvogelshow te zien zijn. Een spannend schouwspel waar geen georganiseerde roofvogel- of vuurwerkshow tegenop kan. Op gezette tijden komen de ouders straks hun kroost voeren. Allengs zal dat zich ook gaan afspelen in de lucht zodra de jongen de vliegkunst machtig zijn. Want in het schooltje hoog boven de stad worden alleen snel lerende leerlingen toegelaten.

Maar voordat het zover is, zouden de nieuwe Zoetermeerders aangegeven moeten worden ten stadhuize, waarbij we graag de verantwoordelijk wethouder als ambtenaar van de burgerlijke stand zouden willen zien optreden. 

 

 slechtvalk Winfried 20170505 150140 resized

 

Foto: Winfried van Meerendonk

Hier is een filmpje over de valken op de toren te zien.

 

Toevoeging 24 juni 2017

Excursieverslagen

Het excursieverslag van 27 mei naar de Zouweboezem vind je hier.

Slechtvalken kijken op stadhuisplein

Zaterdag 27 mei a.s. is een kleine vertegenwoordiging van Vogelwerkgroep Zoetermeer te vinden op het Zoetermeerse stadhuisplein ter hoogte van restaurant Clooney. We geven hier informatie over het succesvolle slechtvalkpaar dat nu drie bijna vliegvlugge jongen heeft aan de oostkant van de stadhuistoren. We hebben in de stad de unieke situatie dat je onder het genot van een hapje en een drankje slechtvalken kunt observeren.

Wie wil zich bij ons aansluiten, liefst met telescoop en verrekijker? Het zou mooi zijn om een heel rijtje vogelaars met telescopen te zien op het stadhuisplein en ook om anderen van deze prachtige vogels van dichtbij te laten genieten.  

We zijn zaterdag aanwezig tussen 14.00 en 16.00 uur.

14 mei 2017

Nationale Vogelweek in Zoetermeer

Excursieverslag naar het Buytenpark en het Gruttolandje: klik hier

5 mei 2017

Drie jonge slechtvalkjes in Zoetermeer

Zie hier voor een artikel in het Streekblad

 

18 april 2017

Geen vuurwerk op 5 mei

De gemeente heeft besloten op bevrijdingsdag geen vergunning te verlenen voor een vuurwerkshow op de Dobbeplas en het stadhuisplein. Reden is, dat daardoor de slechtvalken op de stadhuistoren verstoord kunnen worden.

 

Toevoeging 8 juni 2017 

 

8 april 2017 

Laatste nieuws over de slechtvalken op de Stadhuistoren

De voorzitter van de VWG heeft juridisch uit laten zoeken hoe de soortenbescherming onder de nieuwe wet Natuurbescherming is geregeld. Hieronder volgt de conclusie van jurist Marco Lurks.

Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming

Inleiding

Enige tijd geleden ontving ik een mail van mijn dierbare oud collega van de gemeente Zoetermeer, Johan Vos. ‘Waarde Marco, de informatieve mails met betrekking tot en de reacties op de nieuwe natuurbeschermingswet vliegen mij om de oren. Het lijkt mij mooi als ook de achterban van de natuurclubs zoals de KNNV enigszins op de hoogte worden gebracht van de gevolgen van deze wet. Kortom, zou jij een gemakkelijk toegankelijk verhaal willen maken met de belangrijkste veranderingen i.v.m. de oude Flora- en faunawet.’

Ik antwoordde: ‘Beste Johan, leuk dat de wetgeving ons weer nader tot elkaar brengt. Het is niet eenvoudig aan jouw verzoek te voldoen. Ook onder de nieuwe wetgeving blijft het toch nog een complexe materie die niet makkelijk is uit te leggen. Hoewel de wetgeving op het eerste gezicht overzichtelijker is geworden, is dat voor een deel schijn. In plaats van het uitschrijven van het beschermingsregime in verschillende onderliggende uitvoeringsregelingen onder de oude Flora- en faunawet wordt nu direct verwezen naar de bijlagen bij de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern en het verdrag van Bonn. Dat komt de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak niet ten goede en doorgaans staat het lezen en interpreteren van wetten en verdragen niet boven aan ‘het lijstje van leuke dingen doen’ bij natuurliefhebbers. Maar goed, ik ga de uitdaging aan waarbij ik mij ten doel stel bij de leden van de KNNV en IVN de belangstelling voor en de kennis over wat wel en niet door regels wordt beschermd te vergroten. Het zou helemaal prachtig zijn wanneer onze natuurgidsen in hun rondleidingen hieraan aandacht zouden besteden.’

De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari van dit jaar in werking is getreden en vervangt niet alleen de Flora-en faunawet, maar ook de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Door de samenvoeging en hergroepering van de wettelijke regels over soortenbescherming,  gebiedsbescherming en houtopstand beoogt deze wet het juridische regime inzichtelijker en doeltreffender te maken. In deze bijdrage beperk ik mij tot de soortenbescherming, waarbij ik de jacht buiten beschouwing laat. 

Zorgplicht

Voorop staat dat voor alle dier- en plantensoorten, of ze nu wettelijk beschermd zijn of niet, een zorgplicht geldt. Die zorgplicht houdt in dat wanneer je weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat door jouw handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten, je dit ook had moeten doen of nalaten. Voor kenners zoals wij zal dit eerder worden aangenomen dan voor andere betrokkenen. Bij kennelijk onzorgvuldig handelen kan je een dwangsom of een verplicht uit te voeren herstelmaatregel worden opgelegd. Het is maar dat je het weet.  

Welke dier- en plantensoorten worden wettelijk beschermd?

Er zijn drie categorieën beschermde soorten. De eerste categorie bestaat uit vogels die zijn beschermd door de Europese Vogelrichtlijn; de tweede categorie behelst naast wederom een aantal vogels verschillende dier- en plantensoorten die door Europese verdragen worden beschermd; en de derde categorie betreft nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Dit onderscheid is gemaakt omdat iedere categorie een eigen beschermingsregime kent met eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van die verboden. Om voor een bepaalde dier- of plantensoort te weten wat er mag of niet mag, is het dus noodzakelijk om te bepalen onder welke van de drie categorieën een dier- of plantensoort valt.

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels worden beschermd door de Vogelrichtlijn. Van de soorten die onder de Europese Vogelrichtlijn vallen is geen limitatieve lijst beschikbaar. Het gaat om ca. 700 soorten vogels die van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomen. Die soorten vinden we hélaas niet allemaal in Nederland. In ons land betreft het in totaal ca. 290 soorten die zich in verschillende hoedanigheden op ons grondgebied vertonen: als broedvogel, standvogel, wintergast of als doortrekker. Vogels zijn de best beschermde soorten in Europa met uitzondering van exoten ( bijv. de nijlgans) en verwilderde soorten (bijv. soepganzen en soepeenden).

De tweede categorie zijn de Europees beschermde soorten, waaronder ook weer een aantal vogels, op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. Het gaat om de bescherming van bepaalde soorten planten, op het land levende zoogdieren, vleermuizen, vogels, in de zee levende zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen, vlinders, libellen, kevers en overige soorten zijnde: de Bataafse stroommossel en de Platte schijfhoren. 

De derde en laatste categorie, ‘de nationale soorten’, vormt de kop op de Europees beschermde soorten. Dat wil zeggen dat deze soorten niet Europees zijn beschermd, maar alleen nationaal. In beginsel is de plaatsing van bedreigde of ernstig bedreigde soorten op de zogenaamde ‘rode lijsten’ de aanleiding geweest voor deze categorie. Overigens worden maar 100 van de ongeveer 3000 soorten die op rode lijsten staan in deze categorie beschermd. De kritiek luidt dan ook dat in deze categorie veel algemeen voorkomende soorten worden genoemd waarvoor procedures gelden, terwijl veel bedreigde rode lijstsoorten zonder nadere toestemming mogen worden gevangen of geplukt. Voor deze niet opgenomen rode lijstsoorten rest geen enkele andere bescherming dan de eerdergenoemde zorgplicht. De nationaal beschermde dier- en plantensoorten kun je vinden in een bijlage van de Wet natuurbescherming en betreft bepaalde soorten vaatplanten, op het land levende zoogdieren, in de zee levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen, keversoort (Vliegend Hert) en 1 overige soort (Europese rivierkreeft). De lijst met nationaal beschermde soorten overziend, kan worden geconcludeerd dat er 160 soorten op voorkomen en dat in vergelijking met de oude wetgeving er ruim 100 soorten niet meer worden beschermd ( waaronder bepaalde dagvlinders, de vissen, mierensoorten en een groot aantal plantensoorten) en dat er circa 80 soorten nieuw (nieuwe dagvlinders, libellen en plantensoorten) beschermd zijn.

De verandering van het aantal nationaal beschermde dier- en plantsoorten pakt per saldo ongunstig uit voor de gemeente Zoetermeer. Een groot aantal van de in Zoetermeer voorkomende soorten die op grond van de oude Flora- en faunawet werden beschermd, geniet niet langer bescherming onder de nieuwe Natuurbeschermingswet. En van de nieuwe beschermde plant- en diersoorten komen maar weinig soorten voor in Zoetermeer. Met name de teruggang van de bescherming van het aantal nationaal wettelijk beschermde plantensoorten die in Zoetermeer voorkomen is opvallend. Van de voorheen op grond van de oude Flora- en Faunawet  32 nationaal wettelijk beschermde planten in Zoetermeer, worden nog maar 4 plantensoorten wettelijk beschermd en zijn er 4 nieuwe beschermde plantensoorten bijgekomen.

Welke verbodsbepalingen gelden voor de categorieën?

Zowel voor de Europees als de nationaal beschermde plantensoorten geldt dat het verboden is deze plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. Voor Europees en nationaal beschermde diersoorten geldt dat het verboden is om ze in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. [1]   Geconcludeerd kan worden dat voor de genoemde handelingen geen verschil in de verbodsbepalingen tussen de verschillende categorieën bestaat. Wel is er een groot verschil met de oude situatie onder de Flora- en faunawet, waarbij ook het niet opzettelijk doden van inheemse dieren en het niet opzettelijk plukken van inheemse planten verboden was. Wat weer compenseert is dat de term ‘opzet’ tevens ‘voorwaardelijk opzet’ omvat. Dat scheelt enorm want wanneer iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of een plant, valt dat ook onder opzet. Naast het doden van dieren en plukken van planten gelden er ook verbodsbepalingen voor het beschadigen en vernielen van voorplantingsplaatsen of rustplaatsen en het oprapen of vernielen van eieren. De verbodsbepalingen voor die handelingen zijn per categorie verschillend, maar daar ga ik nu verder niet op in.

Houden we nog over de activiteit die het ‘verstoren van dieren’ tot gevolg heeft. Daar zien we opmerkelijke verschillen tussen de categorieën. Vogels mogen volgens de Vogelrichtlijn niet opzettelijk worden verstoord, tenzij de verstorende activiteit niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Onder de Flora- en faunawet gold ook een opzetvereiste bij verontrusting, maar de genoemde ‘tenzij clausule’ in de nieuwe Wet natuurbescherming werkt behoorlijk verruimend. Een verstoring van vogels tijdens het broedseizoen is hierdoor bijvoorbeeld niet langer verboden, als de gunstige staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort niet in gevaar is; pas op, dit geldt alleen voor het verstoren van de vogels en niet voor het vernielen en beschadigen van nesten. Bij de tweede categorie, de Europees beschermde soorten, geldt ook het opzetvereiste bij het verstoren, maar de ontsnappingsclausule over de staat van instandhouding vindt je hier niet terug. Voor de nationaal beschermde soorten onder de derde categorie geldt geen verbodsbepaling voor verstoren. Deze soorten mogen dus opzettelijk en niet opzettelijk worden verstoord, uiteraard geldt wel altijd de zorgplicht.

In vergelijking met de andere twee categorieën biedt deze categorie dus de minste bescherming.

We hadden bij de behandeling van het aantal beschermde dier- en plantensoorten al een teruggang ten opzichte van de oude Flora- en faunawet geconstateerd. Hier zien we ook een achteruitgang in de omvang van de bescherming doordat er minder strenge verbodsbepalingen gelden. Dit geldt voor alle categorieën en wordt veroorzaakt door de toevoeging van de voorwaarde van het woordje ‘opzettelijk’. Onder de Flora- en faunawet werd niet gewerkt met categorieën en golden voor alle soorten, Europees of nationaal, dezelfde strenge verbodsbepalingen die soms zelfs nog strenger waren dan de Europese natuurrichtlijnen.

 

Vrijstelling of ontheffing van de verbodsbepalingen

Door middel van een vrijstelling op grond van een ministeriële c.q. landelijke regeling, een provinciale verordening, een gedragscode, een beheerplan Natura 2000 of een programmatische aanpak kan worden afgeweken van de bovengenoemde verbodsbepalingen. Aangezien de laatste twee voor Zoetermeer niet zo belangrijk zijn, zal ik die hier niet behandelen. Wanneer er geen vrijstelling geldt voor een verbodsbepaling kan voor het specifieke geval nog een ontheffing worden aangevraagd om de betreffende activiteit te kunnen verrichten. Op de ontheffing zal ik later kort ingaan.

Voor de verlening van de vrijstelling en de verlening van de ontheffing van de verbodsbepalingen gelden dezelfde voorwaarden per categorie. Maar tussen de verschillende categorieën gelden soms verschillende belangen waaronder de vrijstelling of ontheffing kan worden verleend. Voor iedere categorieën geldt dat alleen van de verbodsbepaling mag worden afgeweken als er geen andere bevredigende oplossing is. Verder geldt voor iedere categorie in meerdere of mindere mate dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. Tenslotte moet de afwijking van de verbodsbepaling passen in een door de wet genoemd belang. Deze belangen zoals voorkoming van ernstige schade aan gewassen, of ten behoeve van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden zijn per categorie verschillend. 

Landelijke en provinciale vrijstellingen

Landelijk is door de Minister van EZ vastgesteld dat van de verbodsbepalingen van de de eerste categorie (Vogelrichtlijn) vrijstelling overeenkomstig het faunabeheerplan wordt verleend aan grondgebruikers voor de bestrijding van schade door Canadese ganzen, houtduiven, kauwen en zwarte kraaien. De provincie Zuid Holland heeft voor de verbodsbepalingen van de eerste categorie in een verordening geregeld dat onder meer in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van de bepaalde ganzen, meeuwen en de knobbelzwaan door de grondgebruiker mogen worden vernield. Voor dezelfde ganzen en knobbelzwaan plus de Smient en de Canadese gans geldt dat vrijstelling van de verbodsbepalingen wordt verleend voor het opzettelijk vangen en doden ten behoeve van onder meer de bescherming van de flora en fauna.

Voor de tweede categorie (overige Europese verdragen) is in de provinciale verordening alleen vrijstelling mogelijk voor de bestrijding van de brandgans. Geconcludeerd kan worden dat de brandgans het meest ongewenste dier in onze provincie is.

Voor de derde categorie, de nationale soorten, is landelijk door de Minister van EZ vastgesteld dat aan grondgebruikers vrijstelling overeenkomstig het faunabeheerplan wordt verleend voor de bestrijding van schade door konijnen en vossen. In de Zuid Hollandse verordening is weliswaar voorzien in de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van de nationaal beschermde soorten, maar de bijlage waarin de betreffende soorten worden aangewezen is vooralsnog leeg. Wel zijn in een andere bijlage bij de verordening nationaal beschermde soorten aangewezen waar van vrijstelling van de verbodsbepalingen kan worden verleend ten behoeve van bestendig beheer of onderhoud en de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Aangewezen zijn: bepaalde soorten muizen, kikkers, de bunzing, de egel, de gewone pad, de haas, de hermelijn, de salamander, het konijn, de ree, de vos, de wezel en de woelrat. 

Gedragscode

Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen kan vrijstelling worden verleend doormiddel van een gedragscode. Gedragscodes zijn bedoeld voor (sectoren) van organisaties die in hun reguliere taken of activiteiten regelmatig met de wet te maken hebben zoals gemeenten en waterschappen. Via een door de Minister van EZ goedgekeurde gedragscode kan voor de drie categorieën vrijstelling worden verleend van de betreffende beschermde dier- en plantensoorten. Natuurlijk moet de gedragscode passen binnen de in de Natuurbeschermingswet  per categorie geformuleerde voorwaarden en belangen. Onder de oude Flora- en faunawet was het ook al mogelijk om met gedragscodes te werken. De gemeente Zoetermeer heeft een gedragscode die goedgekeurd is tot juli 2020. De voorzorgsmaatregelen die in deze gedragscode zijn opgenomen blijven tot die tijd gelden. Enerzijds is hiervan het gevolg dat de voorzorgsmaatregelen ook zolang blijven gelden voor de soorten die nu niet langer zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Anderzijds geldt deze gedragscode nog niet voor de nieuwe nationaal beschermde soorten. Dit betekent dat voor deze dier- en plantensoorten (bijvoorbeeld het Rood peperboompje) bij iedere activiteit voor zover van toepassing een aparte ontheffing vereist is. 

Ontheffing

Wanneer er geen maatregelen mogelijk zijn om het overtreden van de verbodsbepaling uit één van de drie categorieën te voorkomen, dan wel wanneer er geen landelijke of provinciale vrijstelling geldt, dan wel wanneer er geen goedgekeurde gedragscode geldt. Dan nog bestaat er de mogelijkheid om in het concrete geval een individuele toestemming te krijgen voor de activiteit of handeling waarbij een verbodsbepaling uit één van de categorieën wordt overtreden. De initiatiefnemer kan in dat geval een ontheffing soortenbescherming aanvragen. Zoals reeds vermeld is het toetsingskader voor de beoordeling van die aanvragen hetzelfde als de voorwaarden en belangen op grond waarvan vrijstellingen kunnen worden verleend. Zorgelijk in dit verband is dat een ontheffing (maar ook een vrijstelling, wat nog niet is gebeurd) voor dier- en plantensoorten die onder de nationale soortenbescherming vallen (derde categorie) kan worden verleend op grond van het ‘algemeen belang’. Die beoordelingsgrond was er onder de oude Flora- faunawet niet en is wel heel erg ruim geformuleerd. Natuurlijk moet het bevoegd gezag altijd ook nog een toets verrichten op mogelijke andere alternatieven en de gunstige instandhouding van de soort, maar ruim blijft het.

Ten slotte

In dit artikel is de passieve soortenbescherming beschreven. Dat wil zeggen de verboden handelingen die voor aangewezen beschermde dieren en planten schadelijk kunnen zijn en de uitzonderingen daarop. In de nieuwe Wet natuurbescherming wordt aan provincies opgedragen ook zorg te dragen voor actieve soortenbescherming. Gedeputeerde Staten moeten zorg dragen voor het behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van in het wild voorkomende soorten dieren en planten. Deze actieve soortenbescherming gaat verder dan de aangewezen dier- en plantensoorten in de drie beschermingscategorieën, ook de vermelde soorten op de rode lijsten vallen onder deze actieve plicht. De provincie Zuid Holland is nog bezig met de ontwikkeling van een actief soortenbeleid. Overigens zij nog opgemerkt dat de nieuwe wet zowel bij de passieve als bij de actieve soortenbescherming de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in belangrijke mate bij de provincies heeft gelegd. 

Toen ik een concept van dit artikel aan Johan toezond, antwoordde hij als volgt: ‘ Ik denk dat het gemiddeld natuurclublid, hoewel meestal niet gehinderd door weinig scholing, dit verhaal niet gaat lezen. Al is het nog zo mooi van opbouw en simpel qua taalgebruik, hulde daarvoor. Toch hecht ik er aan dat dit verhaal wordt gepubliceerd, al is het maar om later naar te kunnen verwijzen.’

Ik vrees dus dat ik met deze bijdrage niet in mijn doelstelling ben geslaagd. Niettemin wil ik Johan hartelijk bedanken voor het meelezen en zijn waardevolle suggesties. Ook mag niet onvermeld blijven dat ik dankbaar gebruik heb gemaakt van de inventarisatie van de gevolgen van de Natuurbeschermingswet voor de Zoetermeerse Gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Zoetermeer door Hike Szegedi.                                           

Auteur: Marco Lurks


[1] Dit geldt niet voor bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis voor zover zij zich in of rond je woning bevinden.

18 maart 2017

Laat de oevertjes maar komen

Nadat eerder de oeverzwaluwwand in het Buytenpark was geprepareerd is vandaag, zaterdag 18 maart, door elf leden de oeverzwaluwwal in Oosterheem klaar gemaakt. Het zware werk omvatte de verwijdering van harde zand- en kleiresten van het vorige jaar en het aanbrengen van vers zand en klei. Vooraf zijn de nesten van vorig jaar opgemeten. Daaruit is geleerd welke eisen de vogels stellen aan de vullingen. En vervolgens is er bij het vullen rekening mee gehouden. Er was extra inspanning nodig om enkele verzakte pijpen weer in het gareel te krijgen. Na zeven jaar zwaluwwand Oosterheem is dat grotere onderhoud wel nodig.

Aan iedereen het verzoek te gaan kijken en door te geven wanneer de vogels er zijn. En als ze er zijn, probeer er dan achter te komen welke nesten bezet zijn en geef dat ook door.

 

 

 

Werken aan de oeverzwaluwwand Oosterheem

 

 

Toevoeging 15 mei 2017

De cursus van 2017 is inmiddels volgeboekt

Heeft u op onze website genoten van de vogelfoto's en u afgevraagd hoe de fotografen die vogels toch allemaal ontdekken en herkennen in Zoetermeer? Zou u zelf wat meer kennis willen opdoen over wat er allemaal te zien valt in uw tuin, uw omgeving en onze groengebieden. Zou u ook zo graag eens willen weten welke vogel u hoort zingen?

                               "Volg dan in 2017 onze cursus Vogelherkenning"

We bieden u dan een informatieve (en vooral gezellige) cursus. De docenten zijn leden van onze werkgroep, die vertellen vanuit hun specifieke interessegebied. Dit maakt het tot een gevarieerde cursus, vol met interessante wetenswaardigheden over vogels en tips over vogelherkenning. Dit alles gepresenteerd met mooie beelden.

 

Opzet cursus

De cursus vindt plaats in de maanden maart tot en met mei. We laten u kennismaken met de vogels die in het winterseizoen in ons land verblijven, de vogels die jaarrond aanwezig zijn en de vogels die in het voorjaar terugkeren vanuit hun overwinteringsgebieden. Er zijn theorieavonden en praktijkochtenden op zaterdagen. Er is dus een leuke afwisseling tussen theorie en praktijk. Bij de praktijklessen kijkt u door een telescoop om de vogels van dichtbij te bewonderen. Er lopen diverse begeleiders mee, waaraan u uw vragen kunt stellen. Als u zelf geen verrekijker heeft, kunt u die tijdens de cursusochtenden van ons lenen.

Data 2017
Theorieavonden:
Dinsdag 7 maart, 28 maart, 11 april, en 9 mei van 20.00-22.00 uur.
Locatie: bovenzaal wijkcentrum Meerzicht, ingang Uiterwaard 21.
Excursies:
Zaterdagochtend 11 maart, 1 april en 13 mei.
De excursies vinden plaats in of in de directe omgeving van Zoetermeer. 

Vragen en aanmelding:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Annet de Jonglezing 29 maart 2017 over de grutto

De winnaar van de Jan Wolkers prijs voor het beste natuurboek van 2016, Albert Beintema, komt naar Zoetermeer. Beintema is bioloog en heeft veel wetenschappelijk werk verricht op het gebied van weidevogels. Zijn boek “De Grutto” kon op geen beter moment verschijnen dan uitgerekend in 2016, het jaar van de grutto.

Deze iconische soort heeft het erg moeilijk in ons land, terwijl het grootste deel van de wereldpopulatie bij ons broedt. Dat geeft Nederland een grote verantwoordelijkheid om het landbouwbeleid drastisch te herzien, want daar ligt het grootste probleem van de achteruitgang.

De lezing wordt georganiseerd door de gezamenlijke natuurverenigingen IVN afdeling Zoetermeer, KNNV afdeling Zoetermeer en Vogelwerkgroep Zoetermeer in samenwerking met Gemeente Zoetermeer.

De lezing wordt gehouden in speelboerderij Het Buitenbeest,

Speelboerderij Het Buitenbeest: Belvédèrebos 270, 2715 VP wijk Meerzicht, Zoetermeer

Aanvang van de lezing 20.00 uur.

Leden van één van de natuurverenigingen of werkzaam bij Gemeente Zoetermeer in het groen betalen geen toegang.

Niet leden betalen 3 euro toegang

 

 

Toevoeging 10 mei 2017

Streekblad Zoetermeer week24 19b

Foto volwassen slechtvalk Marcel op de toren.

Zal het volgend jaar wel lukken met de Slechtvalken?                            Het verloren gegane legsel op de stadhuistoren

Foto ©Marcel van der Tol Vogelwerkgroep Zoetermeer                                  Foto ©Hendrik Baas Gemeente Zoetermeeer

De Vogelwerkgroep heeft het initiatief genomen op de stadhuistoren nestgelegenheid voor de slechtvalk aan te brengen nadat zij geconstateerd had, dat de kans op succes sterk was gestegen. Voor het eerst deed zij dat in 2000. Het heeft daarna nog 14 jaar geduurd voordat zich valken op de toren vestigden. 

Inmiddels (17 maart) zijn we er van overtuigd, dat de valken eieren hebben.

AD 9 feb 2017 Balij Windmolens

Inspreektekst van Winfried van Meerendonk namens de VWG op 8 februari 2017 op het Provinciehuis

In een expertmeeting heb ik o.a. met Pondera, Staatsbosbeheer en met de ecoloog van bureau Waardenburg van gedachten gewisseld over het concept planMer betreffende de Balij.

Hierin was geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals de nieuwe Driemanspolder, een waterbergingsgebied. Deze omissie is weliswaar toegevoegd in de planMer, maar zonder hierbij de consequenties van deze ontwikkeling te benoemen.
De stelling in de planMer dat er in de directe omgeving van de Balij geen belangrijke foerageergebieden van watervogels zijn, is onjuist. Binnen het gebied ligt een gegraven plas die grote aantrekkingskracht heeft op watervogels. Ten zuiden van de balij bevindt zich de Groenzoom, een waterrijk gebied. Ten noord-westen van de Balij wordt het waterbergingsgebied de Nieuwe Driemanspolder ontwikkeld. Deze gebieden werken als een magneet op watervogels. Er wordt ten onrechte gesteld dat slachtoffers onder deze groep beperkt zullen zijn.

Volgens de statistieken sneuvelen er gemiddeld 28 vogels per windmolen per jaar, gebaseerd op een totaal van ongeveer 50.000 windmolenslachtoffers per jaar in Nederland.
Ga je windmolens plaatsen in deze groenblauwe corridor, dan kun je veel hogere aantallen slachtoffers verwachten dan het gemiddelde van 28 per windmolen. Windmolens zullen gehakt maken van de vogels tijdens foerageervluchten, slaaptrek en voorjaars- en najaarstrek. Al eerder is benoemd dat er vele vliegbewegingen zijn van roofvogels over de A12, die pendelen tussen Westerpark en de Balij. Roofvogels en uilen blijken verhoudingsgewijs vaker slachtoffer te worden.
Volgens de planMER is de gunstige staat van instandhouding niet in het geding. Pondera baseert zich echter op de regionale situatie en gaat totaal voorbij aan de lokale situatie. Er ontstaat een ecologische val: Als het broedpaar havik sneuvelt trekt dit een nieuw paar uit de regio aan, dus is er ook sprake van regionale effecten op bestaande populaties.

Bij de beoordeling risicofactoren ecologie in de planMer scoort de Balij in de gebruiksfase een min. Toch wordt de locatie als “kansrijk” bestempeld. Sterfte onder vleermuizen is goed te mitigeren door een stilstandvoorziening, zo wordt gesteld.
Wat doen we dan: ’s nachts stilstand voor de vleermuizen, en overdag en bij schemer voor de vogels? Wat gaat dan de energieopbrengst worden?

Wij vragen u om locatie 45 “De Balij” te schrappen.
Dank voor uw aandacht.

De cursus Vogelherkenning is inmiddels volgeboekt

 

28 januari: Excursie naar 't Weegje in Waddinxveen

Een nieuw jaar met een nieuw excursieprogramma.
Met het oog op mogelijk winterse omstandigheden blijven we voor de eerste excursie in de buurt:

We maken een wandeling rond de plas ’t Weegje bij Waddinxveen.
Het restaurant is hoogstwaarschijnlijk gesloten dus ook geen sanitair (behalve in de bosjes).

Wie gaat er met ons mee? Het is een ochtendexcursie.
Verzamelen om 08.00 uur op de Meerzicht parkeerplaats bij Pizza Gigi, Eesterwaard.
We streven er naar om zo min mogelijk auto’s te gebruiken. Geef aan als je rijden kunt.

Denk je te laat komen, waarschuw ons dan (zie telefoonummers excursiecommisie hier onder) want we vertrekken op tijd.

GPS/Tomtom: ’t Weegje 4, 2741 JX Waddinxveen
40 km vv à 0.24 eurocent is 2.50 euro pp (bij 4 personen in de auto)

Excursiecommissieleden die je voor deze excursie kunt bellen:

Ferdi  :  0653666128

Nico  :   0637143704

Wilma :  0627586287

Robert:  0614713075


Aanmelden voor een excursie: klik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

28 en 29 januari 2017 Tuinvogeltelling

Komend weekend wordt weer de Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd. Vele tienduizenden huishoudens in het hele land tellen gedurende een half uur alle vogels die zich in de tuin en op het balkon laten zien. Zoetermeer doet voor de 15e keer mee. Vogelbescherming hoopt op veel deelnemers uit alle wijken van de stad. Want de plaatselijke vogelwerkgroep kan zo’n telling niet alleen aan en roept de inwoners op achter de ramen te gaan om een half uur lang de mezen, mussen, kauwen, roodborsten en vele andere soorten die in onze tuin voedsel komen zoeken te tellen. Voeren voor de telling is geen bezwaar en zal zeker door de vogels gewaardeerd worden.

Wie moeite heeft bij het vinden van de namen van de vogels kijkt bij: https://www.tuinvogeltelling.nl/

 

CURSUS VOGELHERKENNING 2017

Theorieavonden:

Dinsdag 7 maart, 28 maart, 11 april, en 9 mei van 20.00-22.00 uur.

Locatie: bovenzaal wijkcentrum Meerzicht, ingang Uiterwaard 21.

Excursies:

Zaterdagochtend 11 maart, 1 april en 13 mei.

De excursies vinden plaats in of in de directe omgeving van Zoetermeer.

Vragen/aanmelden voor de cursus: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Geplande aktiviteiten 2016

- Zaterdag 19 november 2016: Ledenexcursie naar Zeeland

We bezoeken de vogelkijkhut bij de Kwade Hoek in Stellendam, dan naar Schouwen naar de Koudekerkse Inlaag en de Plompe Toren. Pauze in restaurant "de Heerenkeet" in Kerkwerve en daarna naar de Flauwers- en Weversinlagen. Tot slot bij voldoende tijd bezoeken we nog het Vogelkijkscherm in de Prunjepolder.

Verzamelen om 08.00 uur op parkeerplaats bij Gigi (pizza), Eesterwaard, Meerzicht

Aanmelden uitsluitend per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

- donderdag 17 november 2016, 20.00 uur, thema-avond (Weidemolen)

WIJSVOGELAVOND, DE JAARLIJKSE VOGELQUIZ, ALLEEN VOOR LEDEN!

Recente excursieverslagen

- 22 oktober 2016, Ledenexcursie naar de Reeuwijkse Plassen

klik hier voor het verslag

- 27 augustus 2016, Ledenexcursie naar Strijensas

klik hier voor het verslag

- 23 juli 2016, ledenexcursie naar de Groenzoom bij Zoetermeer

klik hier voor het verslag

Archief excursieverslagen

klik hier

Heb je een idee of tip voor een excursie, mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Archief jaarverslagen

Klik hier

Donderdag 19 mei 2016, 20.00 uur, lezing over de GRUTTO

Voor een gehoor van ruim 25 toehoorders hield Astrid Kant haar leven met de grutto tegen het licht. Al jarenlang trekt zij in het broedseizoen de weilanden in om gruttokuikens voor de maaimachine weg te plukken. En daarbuiten trekt zij de wereld over om te strijden voor onze tweede ‘Koning', die ieder voorjaar op onze weides heerst. In de Vijfheerenlanden heeft zij een plaats op de trekker veroverd. Met ‘de armen over elkaar’ zoals zij het zelf omschrijft zit zij naast de boer en plukt voor de machine uit jonge weidevogels uit het nog net niet gemaaide gras. Astrid toont een ontzagwekkende betrokkenheid bij de weidevogels en de grutto in het bijzonder. Het lukt haar om grote aantallen jongen te redden en verder te helpen in het leven. Het leverde haar onderscheidingen op en een eerste boek. Wel jammer, dat zij geen medebeschermers heeft, maar dat ze het met een aantal goedwillende boeren moet doen, die afhankelijk van het weer vaak een race tegen de klok uitvoeren om het gras droog binnen te krijgen. Deze industriële manier van landbouw bedrijven kan alleen maar ten koste van de natuur gaan. Ondanks dat blijft zij optimistisch over het einde van haar strijd. Wie naar haar luistert twijfelt daar gaandeweg haar lezing steeds minder aan.

Astrid Kant met lintje tussen de gruttos staand Astrid Kant gruttolezing staand 19052016

 

Donderdag 7 april 2016, 20.00 uur, lezing VOGELFOTOGRAFIE

Hans Overduin verzorgde een lezing over ‘vogelfotografie’. Zijn passie illustreerde hij met veel voorbeelden uit de praktijk: waar let je op, welke instellingen gebruik je en wat maakt het verschil tussen een standaardfoto en een topplaat? De stijl van Hans kenmerkt zich door rust in de achtergrond en en een mooie kleurkeuze in de omgeving die past bij de geportretteerde vogel. 

geoordefuut HansOverduin

Woensdag 16 maart 2016, 20.00 uur, Annet de Jonglezing

De eerste naar Annet de Jong vernoemde lezing ging over libellen. Winfried van Meerendonk en Henk Lubberding verzorgden een boeiende lezing over de libellen van het reservaat op het voormalige Floriadeterrein. Het rapport "Drie Jaar Libellenreservaat" werd aangeboden aan wethouder Robin Paalvast. Albert Vliegenhart van de Vlinderstichting gaf een overzicht van de Nederlandse libellen en schetste de veranderingen die we kunnen verwachten in de nabije toekomst. Naar schatting 100 belangstellenden bezochten deze avond in het Stadhuis.

annet de jong SDC12388 20100213 1024x768
 

Donderdag 3 maart 2016, 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering

Onze webredacteur Sophia Stam gaat verhuizen en gaf vanavond het toetsenbord over aan Arno van Berge Henegouwen die voortaan de website gaat bijhouden. Sophia, het ga je goed in het Limburgse. Bedankt voor de lessen die je aan je opvolger hebt gegeven om thuis te raken op de site.

 

Thema avond NESTKAST, donderdag 4 februari 2016

Zeven jaar NESTKAST, het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders

Spreker Leo Ballering, een van de oprichters van het in 2009 opgerichte NESTKAST.

Nestkast is het netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers) en professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. In 2015 werden zo bijvoorbeeld uit heel Nederland gegevens van 16.000 nestkasten ontvangen, dat zijn aantallen waar analyses op verricht kunnen worden. Leo Ballering geeft op deze thema avond een presentatie over het controleren van nestkasten, hoe je dat doet en wat je kunt aantreffen. Van de belangrijkste nestkastbroeders werd getoond hoe de nesten, eieren en jongen eruit zien, maar ook wat er zoal meer voor bijzondere zaken in de nestkasten wordt aangetroffen, zoals zoogdieren, insekten, predatie, dubbellegsels en gemengde legsels. Ook werd kort ingegaan op trends en resultaten van de gegevens die NESTKAST elk jaar terugkrijgt. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, boomklevers, mussen, vliegenvangers etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen. Van deze soorten verzamelt NESTKAST belangrijke broedbiologische parameters als datum eerste eileg, gemiddelde legselgrootte en broedsucces maar ook anekdotes, foto's van nesten, eieren en jongen en bijzondere broedgevallen. 

 

   

Themalezingen Eduard Opperman over de Vogeltrek 15 oktober 2015 en 3 september 2015 


Twee lezingen gaf Eduard: de een over trekkende roofvogels en de ander over steltlopers.
Het waren leerzame avonden. Eduard komt regelmatig bij onze werkgroep. Kom ook luisteren wanneer hij weer eens uitgenodigd is om over vogels te spreken en te laten zien. We publiceren dit tijdig o.a. op deze website. Verslagen Ledenexcursies

- Verslag ledenexcursie Amsterdamse Waterleiding Duinen, 23 januari 2016

- Verslag Excursie Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen, 21 november 2015

- Verslag Ledenexcursie Texel, 23-25 oktober 2015

- Verslag Publieksexcursie Eurobirdwatch/Buytenpark 3 oktober 2015

- Zaterdag 26 september 2015, Ledenexcursie Vlaardingse Rietputten

- Zaterdag 29 augustus 2015 Ledenexcursie naar de Polders van Poelgeest 

Zaterdag 27 juni 2015 op zoek naar  N a c h t  z w a l u w e n, 
  Middag-/avondledenexcursie Ermelose Heide onder begeleiding 
  van een gids van Natuurmonumenten 

Zaterdag 30 mei 2015, Ledenexcursie Eiland Tiengemeten

Klik hier als je het verslag van deze activiteiten wil lezen.

Donderdag 21 mei 2015, Thema avond "Van Duijn naar duin", Spreker Menno van Duijn
Menno van Duijn is een geboren en getogen Katwijker en van jongs af aan veel buiten te vinden in de natuur. Op vierjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste vogelboek van zijn ouders. Voordat hij leerde lezen kon hij de namen van de vogels in het boek al opnoemen. Later reisde hij als fanatiek vogelaar heel Nederland en Europa door op zoek naar bijzondere vogelsoorten.
Nadat hij zijn eerste fotospullen had gekocht, raakte hij in de ban van natuurfotografie. De duinen vormden in feite zijn achtertuin. Menno laat ons zien hoe mooi de natuurgebieden in dit stuk Nederland zijn met zijn bijzonder rijke vogelpopulatie en overige unieke flora en fauna.

Cursus Vogelherkenning voor beginners 2015 

Geniet je ook zo van vogelfoto's en vraag je je ook af hoe de fotografen die vogels die vogels toch allemaal ontdekken en herkennen? Zou je zelf wat meer kennis willen opdoen over wat er allemaal te zien valt in je tuin, je omgeving en onze groengebieden? Zou je ook zo graag eens willen weten welke vogels je hoort zingen?
Fijn! Maar helaas is de cursus op onderstaande data al geweest en ook volgeboekt. In 2017 organiseren wij deze opnieuw.
(Theorieavonden Cursus 2015: 11 maart, 1 en 22 april en 13 mei en de daarbij horende excursieochtenden zaterdag 14 maart, 11 april en 16 mei en zondag 26 april)

 

Zaterdag 25 april 2015.... Boottocht van 2,5 uur op het Naardermeer

Het excursieteam heeft een boot gereserveerd voor 20 personen om, met een gids, een vaartocht te maken over het Naardermeer. Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied van Nederland. We bezoeken de aalscholverkolonie en het trilveen. Het hangt van de gids af. Het verslag hierover volgt.
Wil je het verslag daarvan lezen? Ja? :  Klik hier

Donderdag 16 april 2015 .... Thema lezing Steenuilen

Een interessante lezing door Michel Kuijpers van STONE, regio Zuid-Holland, over steenuilen en meer specifiek over steenuilen in onze regio. 

Spelende vossenwelpen in 2014, Foto André Kipp
Wil je hun foto zien? Klik dan op de titel hierboven!

Woensdag 25 maart 2015, Lezing door Jaap Mulder over het leven van de vos

Bioloog Jaap Mulder weet als geen ander hoe het leven van de vos daadwerkelijk in elkaar zit.
Er bestaan veel meningen, maar ook veel misverstanden over de vos. Bioloog Jaap Mulder, bekend roofdierdeskundige in ons land, heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek verricht aan vossen en weet als geen ander hoe het leven van de vos daadwerkelijk in elkaar zit.
Vossen behoren ook tot de Zoetermeerse zoogdieren en spelen een belangrijke rol in de natuur. Daarbij komen conflicten voor met bewoners die pluimvee of andere kleine dieren buiten houden omdat de vos natuurlijk geen onderscheid kan maken tussen een wilde prooi en een tam konijn.
Ook om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen, heeft kenner Jaap Mulder veel tips in huis.
Deze lezing word je aangeboden door drie Zoetermeerse natuurverenigingen Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging/Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) in samenwerking met de gemeente Zoetermeer.

Zaterdag 21 maart 2015, Excursie Leersumse Veld
Wil je het verslag daarvan lezen? Ja? :  Klik hier 

Donderdag 5 maart 2015, Algemene Ledenvergadering

Agenda en stukken zijn je door de secretaris van VWG gemaild op 22-2-2015.
Klik hier voor het jaarverslag over 2014.

 Zaterdag 21 februari 2015: Dagexcursie naar de Ganzen in Zeeland 
Wil je het verslag daarvan lezen? Ja? :  Klik hier 

 Thema avond over de Gierzwaluw op donderdag 5-2-2015, aanvang 20.00 uur 

Spreker: Hein Verkade
Dick Storm, die in Zoetermeer gierzwaluwen in kaart brengt, tipte ons. Dick is in contact met Hein Verkade, die in Noordwijk actief is, en hierover veel kan vertellen.  

30-1-2015 tot en met 1-2-2015, NOU congres 

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) houdt voor het eerst in haar lange bestaansgeschiedenis een meerdaags congres georganiseerd voor en door Nederlandse ornithologen. Tellers, ringers, professionele onderzoekers, amateurs, beschermers; we nodigen iedereen die meer doet of wil doen dan alleen maar naar vogels kijken van harte uit om mee te doen!
Centraal op dit congres staat de samenwerking tussen amateurs en professionals. Iedereen kan zijn/haar onderzoek presenteren in korte lezingen. Er zijn twee plenaire lezingen door bekende ornithologen, er worden workshops georganiseerd gericht op het doen van vogelonderzoek, en er is uitgebreide gelegenheid voor discussie en bijpraten.
Lees hier de uitnodiging met voorlopig programma en de flyer.

Verslag van de onderstaande excursie naar 't Weegje, nu te lezen. Klik hier 

Zaterdag 24 januari 2015: Ledenexcursie 't Weegje, Gouda/Waddinxveen

We maken hier een rondwandeling van ongeveer 5 km. Hopelijk zien we hier veel wintergasten.
Verzamelen om 8.00 uur in Meerzicht bij Poelier Ank v.d. Burg. De verwachting is terug te zijn rond 13.00 uur.
Desgewenst je broodjes en koffie meenemen.
Wie kan en wil rijden dit svp bij aanmelding opgeven onder vermelding van het aantal personen dat kan meerijden. Aanmelding per mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Donderdag 8 januari 2015, 20.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Natuurverenigingen (waaronder VWG)

Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje met korte presentaties

Lokatie: Stadsboerderij De Weidemolen, Burg. Middelberglaan 2, Zoetermeer

Donderdag 20 november 2014, een traditie... de Wijsvogelavond!
Het is weer november ... Tijd voor de wijsvogelavond met een mooie, nieuwe spannende vragenquiz.
Niet te moeilijk, ook leuk voor de beginnende vogelaar. Vooral die starters zijn van harte uitgenodigd.
Het is ieder jaar weer een gezellige avond. Het is niet voor niets dat deze traditie al jaren stand houdt.
 

Verslag publieksexcursie 15 november 2014  

Het verslag van de onderstaande publieksexcursie naar de Benthuizerplas staat op de website en kan hier gevonden worden.
Zaterdag 15 november 2014, Publieksexcursie Vogels kijken op de Benthuizerplas

Onder leiding van drie ervaren gidsen van de Vogelwerkgroep krijgt u de kans om veel soorten water- en moerasvogels te leren kennen die in de herfst- en wintermaanden op de Benthuizerplas verblijven. Aalscholver, wilde eend, krakeend, kuifeend, tafeleend en smient laten zich hier meestal goed zien. Met wat meer geluk is het mogelijk om de prachtige ijsvogel waar te nemen en een vogelexcursie kan niet meer kapot wanneer een roerdom zich laat zien. Met een telescoop worden de vogels die wat verder weg zitten goed in beeld gebracht. 

De Benthuizerplas is een van de vijf natuurstergebieden in Zoetermeer. De natuur krijgt hier voorrang en de waterkwaliteit is uitstekend. Daarom zijn hier bijzondere planten en dieren te vinden. 
Warme kleding en stevige schoenen worden aanbevolen. Ook is het handig om zelf een verrekijker mee te nemen.

Zaterdag 25 oktober, Ledenexcursie Pier van IJmuiden, 8.00 uur - terug ca. 14.00 uur
Aanmelden via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zaterdag 25 oktober t/m zondag 26 oktober, Landelijke Slaapplaatstelling Spreeuwenj
(Jaar van de Spreeuw)

2014 Is het Jaar van de Spreeuw en een van de onderdelen is een landelijke slaapplaatstelling in het weekend van 25/26 oktober. Er verbleven enorme aantallen in ons land. Tijdens de Euro Birdwatch op 4 oktober was het veruit de meest waargenomen soort met bijna 500.000 exemplaren. Daar slapen er vast nog heel veel van in ons land!

Waarom slaapplaatsen tellen?
De Spreeuw maakt gebruik van gezamenlijke slaapplaatsen, waar zich tot wel enkele tienduizenden vogels verzamelen. Het beeld van de huidige ligging van die slaapplaatsen is echter verre van volledig. Men wil heel graag weten welke aantallen er tegenwoordig op de slaapplaatsen samenkomen, welke gebieden van belang zijn en in welke habitats ze zijn gelegen.  

 

Zaterdag 4 oktober, vanaf zonsopgang (07.46 uur tot ver in de middag) jaarlijkse telling trekvogels, Euro Bird Watch, VWG doet mee! 

NB: zie de getelde vogels onder de rubriek Archief/Resultaten trekvogeltellingen/oktober/4

Zaterdag 4 oktober 2014: Euro Birdwatch. Deze jaarlijkse telling van trekvogels vindt simultaan plaats in meer dan 30 landen in Europa. In 2013 deden in heel Europa zo'n 19.000 mensen mee en werden door hen in totaal bijna 2.500.000 vogels geteld! In Nederland hebben toen meer dan 100 vogelwerkgroepen en telgroepen deelgenomen, die samen 167 tellingen hebben georganiseerd en daarbij bijna 380.000 vogels noteerden (verspreid over 204 soorten).
Door de jaarlijkse tellingen ontstaat een beeld van toe- of afname van bepaalde soorten vogels. Ook kunnen trekroutes verschuiven door klimatologische omstandigheden bijvoorbeeld.
Ook dit jaar doet Vogelwerkgroep Zoetermeer weer mee. Van zonsopgang (07.46 uur) tot ver in de middag zullen de overvliegende vogels worden geteld door ervaren vogelaars. Tussendoor geven zij uitleg aan bezoekers van de telpost in het Buytenpark.
Deze telpost is te vinden op de hoogste top van het Buytenpark, achter in het park bij de panoramaborden. De telpost is via de aangegeven voetpaden lopend goed te bereiken.
Tussen de trekkende vogels zitten soms bijzonderheden zoals een velduil die zaterdag 27 september het Buytenpark aandeed om te profiteren van de grote hoeveelheden veldmuizen.

Zaterdag 4 oktober, Werelddierendag, stand in de Dorpsstraat

Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWG) bemenst op verzoek van de Winkeliersvereniging Dorpsstraat een stand in de Dorpsstraat.


Donderdag 2 oktober, Lezing ''Vliegend is toch leuker"
Spreker: Eduard Opperman
Naast een goede vogelkenner en spreker is Eduard ook een uitstekend vogelfotograaf. 
In de trektijd komen bij de Vulkaan (een telpost in de duinen) allerlei vogels voorbij waarvan fraaie foto's te maken zijn. Veel opnames in de lezing zijn gemaakt tijdens de vogeltrek in Israël en Finland.

Eduard heeft de afgelopen jaren al diverse lezingen bij ons gegeven. Het belooft dus weer een leerzame en leuke avond te worden met veel mooie beelden. 

Verslag ledenexcursies Zoetermeerse Parken 30 augustus en Solleveld 27 september

Het verslag kan hier gevonden worden

Zaterdag 13 september, info over trekvogels bij Open Monumentendag
De Adventskerk, Julianalaan, organiseert op Open Monumentendag, 13 september tussen 10.00 uur en 16.00 uur een aantal activiteiten rond het thema reizen. Omdat trekvogels de grootste groep reizigers in deze wereld zijn, staan wij met een stand in de Adventskerk. 

Donderdag 11 september lezing over biodiversiteit en natuurbeheer

Winfried van Meerendonk, bioloog, voorzitter Vogelwerkgroep Zoetermeer, geeft een lezing over biodiversiteit en natuurbeheer in de Weidemolen Oosterheem. Klik hier voor de agenda.

 

De nieuwe praatpaal is uit

Klik hier voor de nieuwste editie van ons kwartaalblad

 

In memoriam Annet de Jong

Annet de Jong oud-voorzitter van de KNNV en medewerker van de gemeente Zoetermeer is samen met haar man Wim Bakker slachtoffer geworden van de vliegramp. Onze voorzitter heeft een In Memoriam geschreven. Zie daarvoor deze link.

----

Praatpaal voorjaar 2014 en excursieverslag Strijensas toegevoegd

Klik hier voor de praatpaal en hier voor het excursieverslag

----

Foto's van de werkzaamheden aan de Oeverzwaluwwand 

Elk jaar restaureren vrijwilligers van de Vogelwerkgroep de kunstmatige Oeverzwaluwwand in Oosterheem. Foto's van deze dag zijn hier te vinden.

----

Excursieverslagen Benthuizer Plas en Zeeland

De excursieverslagen zijn hierte vinden op de website

---- 

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag van 2013 is hier te vinden op de website

----

Onderzoek naar Grauwe ganzen in Zoetermeer

Lees hier over het onderzoek naar broedende Grauwe ganzen in Zoetermeer.

 

----

Lezing over de Vogels van de Ebro Delta in Spanje

Donderdagavond 20 februari 2014 geeft Els Luijkx een presentatie met  vogelfoto`s die Els en Kees op hun vogelreizen in de Ebro hebben gemaakt.

Locatie Uiterwaard 21 Meerzicht (In de bovenzaal). Aanvang 20.00

Toegang Gratis

Meer informatie Els Luijkx

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-----

Excursieverslag

Het verslag van de ledenexcursie naar Poelgeest staat online

----

Donderdag 6 februari lezing over Spitsbergen 

Na zijn reis naar Antartica heeft Henk de Hoog ook de poolcirkel aan de andere kant van de aardbol overschreden. Locatie is weer de bovenzaal, Buitenwaard, Meerzicht

 

Donderdag 9 januari nieuwjaarsreceptie in de Weidemolen Oosterheem

Samen met IVN en KNNV organiseert de Vogelwerkgroep Zoetermeer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Weidemolen.

----

De vogelwerkgroep Zoetermeer wenst iedereen een gelukkig en vogelrijk nieuwjaar!

 ----

Excursie programma 2014

Het nieuwe excursieprogramma van 2014 is in de kalender ingevoerd

----

Praatpaal 4e kwartaal 2013 toegevoegd

De laatste praatpaal van 2013 staat online.

----

Nieuw verslag toegevoegd

Het verslag van de excursie naar de Berkenwoudse driehoek staat online

----

Wijsvogelavond gaat toch door!

De wijsvogelavond voor leden die vanwege ziekte van één van de quizmasters niet door kon gaan wordt nu gehouden op dinsdag 10 december. Let op het is deze keer een DINSDAG, normaal gesproken is onze vaste avond een donderdag, maar op de avond konden we geen ruimte reserveren. Ga naar de agenda voor de verdere details.

----

Nieuw verslag toegevoegd

Het verslag van de excursie naar de Kennemerduinen staat online

----

Praatpaal 2013-3 staat op de website

Het digitale kwartaalblad staat weer op de website. Klik hier om de praatpaal te lezen

----

Nieuw verslag toegevoegd

Het verslag van de excursie naar de Oeverlanden Strijensas staat online

----

Ledenavond

Donderdagavond 12 september geeft Els Luijkx in de Weidemolen, in Oosterheem een lezing over de vogelreis naar Eilat. Aanvang 20.00

----

Nieuwe verslagen toegevoegd 

De verslagen van de excursie naar het Quakjeswater en de publieksexcursie in het Buytenpark staan online

----

Praatpaal 2013-2 staat op de website

Het digitale kwartaalblad staat weer op de website. Klik hier om de praatpaal te lezen

---- 

Nieuwe verslagen toegevoegd

Verslagen van de publieksexcursies in het kader van de nationale vogelweek en de excursie naar de Nieuwkoopse Plassen/ Groene Jonker zijn online

----

Nieuwe verslagen toegevoegd

Verslag van excursie naar Amelisweerd en verslag van werkzaamheden aan de oeverzwaluwwand zijn online.

----

Vogelwerkgroep Zoetermeer doet mee aan de nationale vogelweek

De nationale vogelweek is dit jaar van 4 tot en met 11 mei. De vogelwerkgroep Zoetermeer organiseert in het kader van deze week op 4 mei een publieksexcursie naar de Balij en op 11 mei een publieksexcursie naar het Buytenpark. Voor deze excursie moeten de deelnemers zich aanmelden op de website http://www.vogelweek.nl

----

Donderdag 7 maart 2013, algemene ledenvergadering

Donderdag 7 maart is de algemene ledenvergadering van de vogelwerkgroep Zoetermeer. Het jaarverslag van 2012 kan hier op de website gelezen worden. Voor de agenda van de vergadering klik hier.

----

Praatpaal 2013-1 staat op de website

Het digitale kwartaalblad staat weer op de website. Klik hier om de praatpaal te lezen

----

Verslag excursie Arkemheen staat op de website.

Klik hier om het verslag te lezen

----

Nationale Tuinvogeltelling 19 en 20 januari, lezing tuinvogels op 17 januari 2013

Het is weer zo ver: in januari tellen we in Nederland onze tuinvogels. In Zoetermeer worden diverse tuinen geïnventariseerd, maar hoe meer hoe liever. Doe dus ook mee aan de

Nationale Tuinvogeltelling op 19 en 20 januari 2013

Kijk je graag naar de vogels in je tuin? Laat ons horen om welke soorten het gaat. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen. Het kost maar weinig tijd. Noteer slechts een half uur lang de vogels in uw tuin en geef uw telresultaten door op www.tuinvogeltelling.nl

Vogelbescherming stelt aan hand van de resultaten de Nationale Tuinvogel Top 10 samen.

Meedoen is leuk, eenvoudig en belangrijk voor onderzoek naar de vogelstand.

Vogelwerkgroep Zoetermeer verzorgt enkele dagen voor de telling een gratis lezing over de in Zoetermeer voorkomende tuinsoorten.

Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig!

Heeft u behoefte om uw vogelkennis te checken of te updaten, kijk dan voor meer info op deze link.

Begin in ieder geval vast ’s morgens wat bij te voeren in uw tuin. Dan zijn de vogels gewend en komen ze zeker langs.

Laat uw vogels meetellen!

 ----

Vogelcursus voor beginners in het voorjaar van 2013

In 2013 wordt er door de vogelwerkgroep Zoetermeer weer een vogelcursus voor beginners georganiseerd.

Voor meer informatie klik hier

  ----

Praatpaal 2012 herfst/winter is uitgekomen

Het digitale kwartaalblad van de Vogelwerkgroep Zoetermeer is te lezen op de website.

Klik hier om de Praatpaal te lezen

----

 

Een Gelukkig  en Natuurrijk 2013!

 

Nieuwjaarsreceptie natuurverenigingen

Op donderdag 10 januari 2013 organiseren KNNV, IVN en de Vogelwerkgroep Zoetermeer weer samen een nieuwjaarsreceptie. Naast het gezellig samenzijn, de lekkere hapjes en de drankjes is er ook, tot "Leehringe ende Vermaeck" een door de deelnemende verenigingen samengestelde natuurquiz.

Plaats:

Stadsboerderij De Weidemolen

Burgemeester Middellaan 2 (in Oosterheem)

Aanvang 20.00

 ----

Pestvogel invasie ook in Zoetermeer

De Pestvogels hebben nu ook Zoetermeer bereikt. In Rokkeveen doet een groepje van 10 exemplaren zich te goed aan een de bessen van een Vuurdoorn. Kijk bij de waarnemingen voor meer details.

----

 

Nieuw beheer website Vogelwerkgroep Zoetermeer

Het beheer van de website gaat veranderen. Binnenkort kunnen de bestuursleden en desgewenst werkgroepleden, zelfstandig wijzigingen in de inhoud van de website aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld het toevoegen van deze nieuwsberichten, het toevoegen van excursieverslagen en het bijhouden van de kalender. Marcel van der Tol is bereid gevonden om desgewenst technische aanpassingen aan de website door te voeren.

----

Ledenavond Vogels van Finland

Donderdagavond 15 november organiseert de Vogelwerkgroep een lezing over Vogels van Finland. Aanvang 20.00 in wijkcentrum Meerzicht, bovenzaal. Spreker zal zijn Eduard Opperman.

-----

Leden excursie Birdfestival 25 augustus 2012

Ondanks aangekondigde slechte weersomstandigheden zijn we toch met 12 vogelaars naar het Birdfestival in de Oostvaarders plassen geweest. En gelukkig maar, want er is maar 1 korte, hevige regenbui geweest die ook niet tot modderpoelen op het terrein heeft gezorgd.

De auto's werden naar een groot weiland buiten Lelystad geleid en er stonden pendelbussen klaar om ons bij de ingang van het bezoekerscentrum af te zetten. Wij vogelaars zijn altijd vroeg en stonden dus bij de aller eersten te wachten toen het hek om 10 uur werd geopend.

Er was vooraf afgesproken dat ieder zijn eigen weg zou gaan en we om 1 uur bij het bezoekerscentrum samen zouden lunchen om vervolgens weer uiteen te gaan tot half 4 om terug te gaan naar Zoetermeer.

In de bijgebouwen op het terrein waren verschillende zalen ingericht voor presentaties, lezingen en workshops. Men kon mee met korte fiets- of wandelexcursies (vogelhut) en het terrein stond vol met kraampjes van natuurverenigingen, (vogel)reisorganisaties, snuisterijen, boeken, wandelschoenen, schuilhutten, telescopen, camera's etc.etc.

Het werd een hartelijke begroeting met onze gids Remco (Lesbos en Tarifa) bij de Birding Breaks stand en sommige vogelaars onder ons kwamen bekenden tegen (waaronder ook leden die apart gekomen waren) uit de vogelaarswereld.

Zelf heb ik 4 lezingen bijgewoond, waaronder ook voor fotografie.

Chris van Rijswijk toonde tijdens zijn lezing fantastische foto’s en ging vooral in op de saaiheid van portretplaatjes en de toegevoegde waarde van foto’s die de vogels in hun biotoop tonen. Daarvoor gebruikt hij een draadontspanner met verlengsnoer van 20 meter en een groothoeklens waardoor een foto veel informatiever wordt. Met name ook het vaak lage standpunt doet een vogel mooi uitkomen en doet recht aan de leefomgeving waarin de foto genomen is.

Laurens Steyn vertelde over zijn reis naar het bijzondere eiland Madagaskar waar behalve vogels ook de meest wonderlijke lemuren (halfapen) en kameleons rondscharrelen.

Een novum is de nieuwe drinkbak voor vee waarin steenuilen ook kunnen drinken en badderen en er ongeschonden weer uitkomen. Vaak verdronken steenuilen daarin door onderkoeling.

Toen we om half 4 weer verzameld waren, lieten we onze aankopen zien. De één een jas, de ander onderzetters, dan weer een fototas, kaarten, boekenleggers etc.

Het is een hele gezellige dag geweest waarvoor we dit keer de fietsexcursie door de Balij hebben opgeofferd.

Zie ook http://www.dutchbirdfair.nl/

fanny

 ----

Zaterdag 9 juni is er weer een publieksexcursie vogels waarnemen in het Buytenpark onder begeleiding van specialisten van de Vogelwerkgroep.

Het Buytenpark is ontstaan op een voormalige puinstort die is afgedekt met een laag grond. Dieren en planten maken hier een spontane ontwikkeling door, waarbij het beheer grotendeels voor rekening is van de grazende Gallowayrunderen, Exmoorponies en Drentse heideschapen.

De ruige natuur van het Buytenpark is rijk aan water- en moerasvogels, roofvogels en struweelvogels. Soorten die hier worden waargenomen zijn o.a. grasmus, blauwborst en ransuil.

De ransuil heeft in het Buytenpark met meerdere broedparen een vaste plaats veroverd en vorig jaar werden de deelnemers op het eind van de excursie verrast met een prachtige ransuil nabij Snowworld. Veel vogels hebben het in deze periode druk met het voeren van hun jongen of starten een tweede broedsel.

Wie nog nooit een koekoek heeft gezien maakt in het Buytenpark een goede kans, ze parasiteren vooral op rietvogels. Wie zijn gehoor wil testen moet maar eens luisteren naar de sprinkhaanzanger (vogel) en de veenmol (soort krekel) die beiden in het Buytenpark te vinden zijn.

Verzamelen om 20. 00 uur op de parkeerplaats bij Snowworld.

De excursie duurt tot ongeveer 22.00 uur. Zie voor meer informatie de weblog over het Buytenpark: www.buytenparkzoetermeer.web-log.nl

Hartelijk dank voor uw interesse.

 

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Vogelwerkgroep Zoetermeer