Beste natuurliefhebbers,

Velen van u genieten van de natuur. Mede door Corona is de natuur belangrijker geworden en zijn wandelpaden, wandelroutes etc. drukbevolkt. Klachten over mensen die het minder nauw nemen met vastgestelde routes en respect voor de natuur nemen daardoor ook toe.

Niet lang geleden werd een Nederlandse wolvenvrouw dodelijk aangereden toen zij - naar uit later onderzoek bleek - werd opgejaagd door mensen. Het is voor de natuur van groot belang dat flora en fauna niet worden verstoord. Zeker voor Oeverzwaluwen geldt dit, aangezien dit zeer gevoelige beesten zijn.

We hanteren als vogelwerkgroep en natuurvereniging de fotografencode, opgesteld door Birdpix.

Respect voor de natuur is de kerndoelstelling. We vragen je om met respect met de natuur en de dieren om te gaan. Kom niet te dicht bij (broed) vogels, blijf op de paden. Niet alles voor het perfecte plaatje. Geef de natuur en de dieren de ruimte die ze verdienen.

 

10 Gouden Regels:

  • Fotografeer dieren en planten alleen in hun natuurlijke leefomgeving.
  • Vang of verontrust geen dieren.
  • Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
  • Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
  • Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
  • Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
  • Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
  • Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
  • Betreed geen verboden terrein.
  • Laat geen afval achter.